Danske Invest

Eliksir K

ISIN: FI0008806393
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite

1,40026

Osuuden arvo 21.05.2019

-0,00%

Tuotto 1 päivä

+0,16%

Tuotto 1 kuukausi

+2,20%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitustoiminnan tavoitteena on rahaston sääntöjen ja sijoitusrahastolain puitteissa saada aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin varoille kaikissa markkinatilanteissa riskittömän korkotuoton ylittävä tuotto joka riippumaton on markkinoiden yleisestä kehityksestä.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan suomalaisten ja ulkomaisten rahastojen osuuksiin, joiden sijoitusstrategiana on pyrkiä absoluuttiseen tuottoon. Sijoitustoiminta perustuu erilaisten absoluuttisen tuoton sijoitusstrategioiden yhdistelyyn, jonka avulla pyritään saavuttamaan osake- ja korkomarkkinoiden yleisestä suunnasta riippumaton tuottokehitys. Rahasto on erikoissijoitusrahasto, jonka varat voivat olla vähemmän hajautettu kuin tavallisella sijoitusrahastolla. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.

Rahasto on tarkoitettu sijoittajalle, joka tavoittelee korkeamman tuotto-odotuksen omaavaa sijoitusvaihtoehtoa hyväksyen sijoituksen arvonvaihtelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Lisäksi rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa parantaa sijoitussalkkunsa hajautusta ja joka tavoittelee osalle sijoitussalkkuaan markkinoista riippumatonta tuottoa. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto

Eliksir K
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro High Yield KDanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä KDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä TDanske Invest
Europe Enhanced Index KDanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global StockPicking, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield KDanske Invest
High Yield TDanske Invest
India KDanske Invest
India TDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi KDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi TDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat TDanske Invest
Kestävä Arvo Korko KDanske Invest
Kestävä Arvo Korko TDanske Invest
Kestävä Arvo Osake KDanske Invest
Kestävä Arvo Osake TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 KDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
Latin America KDanske Invest
Latin America TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Navigaattori KDanske Invest
Navigaattori TDanske Invest
Neutral KDanske Invest
Neutral TDanske Invest
North America Enhanced Index KDanske Invest
North America Enhanced Index TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Pohjois-Amerikka Osake KDanske Invest
Pohjois-Amerikka Osake TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia KDanske Invest
Russia TDanske Invest
Suomen Parhaat KDanske Invest
Suomen Parhaat TDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt KDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Suomi Osinko Plus KDanske Invest
Suomi Osinko Plus TDanske Invest
Suomi Yhteisöosake KDanske Invest
Suomi Yhteisöosake TDanske Invest
Tavoite 2020 KDanske Invest
Tavoite 2020 TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
Valtionobligaatio KDanske Invest
Valtionobligaatio TDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko Plus TDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Yhteisöobligaatio KDanske Invest
Yhteisöobligaatio TDanske Invest
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
10 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 98,84
3 vuotta sittenEUR 100,04
5 vuotta sittenEUR 105,59
7 vuotta sittenEUR 117,20
10 vuotta sittenEUR 121,68
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

Mikko Komi

Tehtävä: Senior Portfolio Manager
Koulutus: N.a.
Alan työkokemus vuosina: 19

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 29.03.2019Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Eliksir K

Omistukset per 29.03.2019

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
Danske Invest SICAV - SIF Fixed Income Global Value Class W p 000000000000019.1219,12% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU1807295008
Danske Invest PCC Limited Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class 000000000000018.9318,93% Sijoitusrahastot EUR Tanska GG00B7GHG499
Danske Invest SICAV Eastern Europe Absolute Class I p 000000000000011.4311,43% Sijoitusrahastot EUR Luxemburg LU0644011735
Danske Invest Neutral K 000000000000010.8610,86% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI0008804109
Lyxor/PSAM Worldarb Fund Ltd (Class B) 000000000000009.269,26% Sijoitusrahastot USD Irlanti GB00B0MTV673
Lyxor/Sandler US Equity Fund I 000000000000006.656,65% Sijoitusrahastot USD Irlanti IE00BD8GKV14
Lyxor/Observatory Credit Mkt. Fund ltd (Cl.B) 000000000000006.366,36% Sijoitusrahastot USD Irlanti JE00B29HV246
Lyxor Epsilon Global Trend Fund 000000000000006.086,08% Sijoitusrahastot USD Irlanti IE00B530CF08
Lyxor/Bridgewater Fund Ltd. (Class B) 000000000000005.795,79% Sijoitusrahastot USD Irlanti GB00B02KKD01
Lyxor Tiedemann Arbitrage Strategy Fund I USD 000000000000003.963,96% Sijoitusrahastot USD Irlanti IE00B905SX62
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Eliksir K

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi FI0008806393
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest
  Rekisteröintimaa Suomi
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Suomi
  Säilytysyhteisö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minimimerkintä 10 EUR
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
  Juridinen muoto AIF
  Aloituspäivä 16.12.2002
  Markkinointilupa: Suomi
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Vaihtoehtoiset
  Maantieteellinen alue Maailma
  Vertailuindeksi Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
  Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Kokonaisvarat (milj. euroa) EUR per 30.04.2019 19,27
  Osuuden arvo EUR per 21.05.2019 1,40026
 • Tunnusluvut per 30.04.2019

  Tunnusluvut per 30.04.2019

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% -1,16 0,01 1,09 2,29 1,98
  Sharpe Ratio 0,11 0,29 0,53 0,43
  Volatiliteetti 3,38 4,47 4,48 4,23
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.