Danske Invest

Kestävä Arvo Korko T

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: FI0008806567
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite

0,93087

Osuuden arvo 12.11.2019

-0,03%

Tuotto 1 päivä

-0,20%

Tuotto 1 kuukausi

+2,97%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimivien liikkeeseenlaskijoiden euromääräisiin yrityslainoihin. Sijoituskohteiden liikkeeseenlaskijoina olevien yhtiöiden tulee kuulua Dow Jones Sustainability World ex All -indeksiin. Sijoitusten korkoriskiä kuvaava modifioitu duraatio voi olla enintään 10. Luokiteltujen sijoituskohteiden luottokelpoisuusluokituksen tulee olla vähintään Moody’s luokitus Baa3, S&P BBB- tai Fitch BBB-. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkällä aikavälillä vakaata arvonkehitystä.Sijoitajan tulee hyväksyä, että rahaston arvo voi myös laskea. Rahasto sopii hyvin vaihtoehdoksi suoralle joukkolainasijoitukselle. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto

Kestävä Arvo Korko T
Vertailuindeksi
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eliksir KDanske Invest
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro High Yield KDanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä KDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä TDanske Invest
Europe Enhanced Index KDanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global StockPicking, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield KDanske Invest
High Yield TDanske Invest
India KDanske Invest
India TDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi KDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi TDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat TDanske Invest
Kestävä Arvo Korko KDanske Invest
Kestävä Arvo Osake KDanske Invest
Kestävä Arvo Osake TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 KDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
Latin America KDanske Invest
Latin America TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Navigaattori KDanske Invest
Navigaattori TDanske Invest
Neutral KDanske Invest
Neutral TDanske Invest
North America Enhanced Index KDanske Invest
North America Enhanced Index TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Pohjois-Amerikka Osake KDanske Invest
Pohjois-Amerikka Osake TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia KDanske Invest
Russia TDanske Invest
Suomen Parhaat KDanske Invest
Suomen Parhaat TDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt KDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Suomi Osinko Plus KDanske Invest
Suomi Osinko Plus TDanske Invest
Suomi Yhteisöosake KDanske Invest
Suomi Yhteisöosake TDanske Invest
Tavoite 2020 KDanske Invest
Tavoite 2020 TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
Valtionobligaatio KDanske Invest
Valtionobligaatio TDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko Plus TDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Yhteisöobligaatio KDanske Invest
Yhteisöobligaatio TDanske Invest
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
10 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 102,81
3 vuotta sittenEUR 103,58
5 vuotta sittenEUR 106,43
7 vuotta sittenEUR 114,61
10 vuotta sittenEUR 132,43
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

Andreas Dankel & team

Tehtävä: Chief Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc.
Alan työkokemus vuosina: 22

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 30.09.2019

Laskenta perustuu sijoitussalkun joukkolainaomistuksiin.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Kestävä Arvo Korko T

Omistukset per 30.09.2019

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
5,50 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 4/1-2000/2031 000000000000005.715,71% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001135176
6,00 MUNICH RE FRN 26/5-2011/2041 000000000000004.584,58% Korkosijoitukset EUR Saksa XS0608392550
1,375 CREDIT SUISSE 31/1-2014/2022 000000000000004.274,27% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS1115479559
NOMURA 1 1/8 06/03/20 000000000000004.144,14% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1241710323
1,25 BMW FINANCE NV 5/9-2014/2022 000000000000004.054,05% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1105276759
1,625 BANK OF AMERICA CORP 14/9-2015/2022 000000000000004.004,00% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS1290850707
ALLIANZ SE PEP/CALL 000000000000003.253,25% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A1YCQ29
AVIVA PLC FRN EMTN 5/7-2013/2043 000000000000003.233,23% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS0951553592
AQUARIUS INVESTMENTS FRN EMTN 2/10-2013/2043 000000000000003.123,12% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS0897406814
2,875 GAS NATURAL FENOSA FIN B.V. 11/3-14/2024 000000000000003.123,12% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1041934800
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Kestävä Arvo Korko T

Tietoa rahastosta

 • Tuotonmaksu

  Tuotonmaksu

  Osingon Irtoamispäivä Tyyppi EUR/Osuus
  26.03.2019 - Normaali EUR 0,03277
  05.04.2018 - Normaali EUR 0,03451
  04.04.2017 - Normaali EUR 0,03502
  05.04.2016 - Normaali EUR 0,04037
  26.03.2015 - Normaali EUR 0,04235
 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi FI0008806567
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest
  Rekisteröintimaa Suomi
  Tuotonjako Kyllä
  Rahastoyhtiö Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Suomi
  Säilytysyhteisö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minimimerkintä 10 EUR
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
  Juridinen muoto UCITS
  Aloituspäivä 29.04.2003
  Bloomberg SAMKEST FH
  Markkinointilupa: Suomi
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Pitkä korko
  Maantieteellinen alue Eurooppa
  Vertailuindeksi Barclays Capital Index Euro Aggregate Corp 500 A and below excluding tobacco and aerodefence -indeksi
  Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Kokonaisvarat (milj. euroa) EUR per 31.10.2019 36,18
  Osuuden arvo EUR per 12.11.2019 0,93087
  Duraatio per 31.10.2019 3,32
  Yield to maturity per 31.10.2019 0,16
 • Tunnusluvut per 31.10.2019

  Tunnusluvut per 31.10.2019

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% 2,81 1,18 1,25 1,97 2,85
  Sharpe Ratio 1,04 0,65 0,91 0,95
  Volatiliteetti 1,49 2,31 2,30 2,83
  Tracking Error 1,06 1,15 1,03 1,17
  Information Ratio -1,24 -1,20 -1,53 -1,21
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.