Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA

ISIN: LU1679001278
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Vastuullisuuskatsaus
Rahastoesite

10,143

Osuuden arvo 16.09.2019

+0,09%

Tuotto 1 päivä

-0,76%

Tuotto 1 kuukausi

+3,63%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee markkinoiden yleisen kehityksen ylittävää tuottoa. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto sijoittaa pääosin OECD-maiden liikkeeseenlaskemiin, tai yhden tai useamman OECD-maan takaamiin joukkovelkakirjalainoihin, joiden tuotto on sidottu inflaatiokehitykseen. Joukkovelkakirjalainan tulee olla listattu, tai kaupankäynninkohteena virallisella pörssilistalla, tai muulla tunnustetulla markkinapaikalla.

Sijoitusstrategia on aktiivinen. Sijoitusrahasto sijoittaa korkean luottoluokituksen omaaviin joukkovelkakirjalainoihin. Valuuttakurssiriski on rajoitettu, sillä ei-euromääräiset sijoitukset pyritään suojaamaan valuuttakurssiriskiltä. Rahaston kokonaisduraatio, mukaan lukien käteinen, on vertailuindeksin duraatio +/- 2 vuotta.

Vähintään 90 % sijoituksista tulee olla euromääräisiä tai suojattu euroa vastaan.

Duraatio kuvaa muun muassa sijoituskohteiden hintariskiä. Mitä alhaisempi duraatio, niin sitä vakaampana joukkolainan hinta pysyy korkotason muuttuessa.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi arvopapereita, joiden ominaisuudet vaikuttavat sijoittajan kannalta huomattavasti muita paremmilta.

Rahasto voi vivuttaa ja tehostaa salkun hoitoa johdannaisilla.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA
Vertailuindeksi
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
Alusta

asti
Vertaa...
China W KDanske Invest
Danske Invest Balanced Class WADanske Invest Allocation
Danske Invest Defensive Class WADanske Invest Allocation
Danske Invest Equity Class WADanske Invest Allocation
Danske Invest Moderate Class WADanske Invest Allocation
Danske Invest Opportunity Class WADanske Invest Allocation
Danske Invest Progressive Class WADanske Invest Allocation
ESG Basic 100 Class WADanske Invest Allocation
ESG Basic 20 Class WADanske Invest Allocation
ESG Basic 35 Class WADanske Invest Allocation
ESG Basic 50 Class WADanske Invest Allocation
ESG Basic 80 Class WADanske Invest Allocation
Eastern Europe Class WADanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Emerging Markets Debt W KDanske Invest
Emerging Markets Debt W TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class WADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index W KDanske Invest
Euro Government Bond Index W TDanske Invest
Euro High Yield W KDanske Invest
Euro High Yield W TDanske Invest
Euro Yrityslaina W KDanske Invest
Euro Yrityslaina W TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt W KDanske Invest
Eurooppa Osake W KDanske Invest
Eurooppa Osinko W KDanske Invest
Eurooppa Osinko W TDanske Invest
Europe Enhanced Index W KDanske Invest
Europe Enhanced Index W TDanske Invest
Europe Index Fund, osuuslaji EUR WProCapture
Europe Long-Short Equity Factors Class WA pDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
Global AC Index Fund, osuuslaji EUR WProCapture
Global Emerging Markets Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Index Fund, osuuslaji EUR WProCapture
Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
India W KDanske Invest
Japan Index Fund, osuuslaji EUR WProCapture
Japani Osake W KDanske Invest
Japani Osake W TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat W KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat W TDanske Invest
Korko W KDanske Invest
Latin America W KDanske Invest
MediLife W KDanske Invest
MediLife W TDanske Invest
Neutral W KDanske Invest
Neutral W TDanske Invest
North America Enhanced Index W KDanske Invest
North America Enhanced Index W TDanske Invest
Obligaatio W KDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund, osuuslaji EUR WProCapture
Pohjois-Amerikka Osake W KDanske Invest
Pohjois-Amerikka Osake W TDanske Invest
Russia W KDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt W KDanske Invest
Suomi Osake W KDanske Invest
Suomi Osinko Plus W KDanske Invest
Suomi Yhteisöosake W KDanske Invest
Suomi Yhteisöosake W TDanske Invest
Teknologia Indeksi W KDanske Invest
USA Index Fund, osuuslaji EUR WProCapture
USA Index Fund, osuuslaji EUR W hProCapture
Yhteisökorko Plus W KDanske Invest
Yhteisökorko W KDanske Invest
Yhteisökorko W TDanske Invest
Yhteisöobligaatio W KDanske Invest
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
1 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 103,12
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

Thor Schultz Christensen

Tehtävä: Chief Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc.
Alan työkokemus vuosina: 24

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 31.07.2019

Laskenta perustuu sijoitussalkun joukkolainaomistuksiin.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA

Omistukset per 31.07.2019

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
TII 0 1/8 07/15/26 000000000000012.8712,87% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828S505
TII 0 1/4 01/15/25 000000000000008.608,60% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828H458
TII 0 7/8 01/15/29 000000000000006.736,73% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US9128285W63
TII 0 1/8 04/15/21 000000000000006.546,54% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828Q608
0,375 US TREASURY SEC.I/L 15/7-2023(912828VM9) 000000000000006.496,49% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828VM96
TII 0 1/8 07/15/24 000000000000005.355,35% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828WU04
0,125 U.S. TREASURY I/L 15/7-2022 (912828TE0) 000000000000003.573,57% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828TE09
TII 0 5/8 01/15/24 000000000000003.473,47% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828B253
0,1 FRANCE (OAT) I/L 1/3-2016/2021 000000000000003.403,40% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013140035
UKTI 0 1/8 03/22/26 000000000000002.782,78% Korkosijoitukset GBP Iso-Britannia GB00BYY5F144
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi LU1679001278
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest SICAV
  Rekisteröintimaa Luxemburg
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management Company
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Luxemburg
  Säilytysyhteisö RBC Investor Services Bank S.A
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
  Juridinen muoto UCITS
  Aloituspäivä 15.11.2017
  Bloomberg DAGILWA LX
  Wertpapierkennnummer A2JFU6
  Markkinointilupa: Tanska, Ruotsi, Luxemburg, Saksa, United Kingdom, Norja, Suomi, Sveitsi
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Pitkä korko
  Maantieteellinen alue Maailma
  Vertailuindeksi Bloomberg-Barclays World Government Inflation-Linked Bond 1-10Y Index (hedged into EUR).
  Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Kokonaisvarat (milj. euroa) EUR per 13.09.2019 88,46
  Osuuden arvo EUR per 16.09.2019 10,143
  Duraatio per 31.07.2019 2,74
  Yield to maturity per 31.07.2019 1,23
 • Tunnusluvut per 31.08.2019

  Tunnusluvut per 31.08.2019

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% 3,12
  Sharpe Ratio
  Volatiliteetti
  Tracking Error
  Information Ratio
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.