Kestävän sijoittamisen rahastot

Kaikki Danske Investin rahastot noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikki rahastot ottavat huomioon kestävyysriskit eivätkä sijoita yrityksiin, joiden liiketoiminta perustuu kivihiileen, öljyhiekkaan, tupakkaan, kiistanalaisiin aseisiin tai joiden toiminta on muulla tavoin haitallista. Lue lisää rajoituksista.

Laita rahasi tekemään työtä kestävän tulevaisuuden puolesta

Haluatko kohdistaa sijoituksesi niin, että ne tukevat kestävää kehitystä? Siinä tapauksessa voit sijoittaa kestävän sijoittamisen rahastoihimme. Niissä otetaan huomioon kestävyysriskit, ja niillä on myös yksi tai useampi kestävä sijoitustavoite. Tämä tarkoittaa sitä, että ne sijoittavat yrityksiin ja toimintoihin, jotka pyrkivät osaltaan ratkaisemaan maailman haasteita ja luomaan kestävämmän yhteiskunnan. Kestävän sijoittamisen rahastot voivat esimerkiksi sijoittaa yrityksiin, jotka tukevat vihreää taloutta, kehittävät vesiteknologiaa ja varmistavat puhtaan juomaveden saatavuuden, vähentävät luonnonvarojen ylikulutusta, ehkäisevät saastumista, suojelevat ympäristöä, edistävät luonnon monimuotoisuutta, edistävät sosiaalista yhdenvertaisuutta ja terveellisempää elämää tai tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita muulla tavoin. 

Kestävän kehityksen rahastot täyttävät EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla annetun asetuksen9 artiklan vaatimukset.

 

Sijoittamista hyvällä omallatunnolla

Sijoittamalla kestävän sijoittamisen rahastoihin tuet kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita, mutta tämän lisäksi varmistat, että sijoituksesi eivät vahingoita merkittävästi muita kestävyysnäkökohtia. Tämä tarkoittaa, että rahastojen sijoituskohteena olevilla yrityksillä ei voi olla merkittävää negatiivista vaikutusta muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Yritykset eivät esimerkiksi saa pyrkiä estämään siirtymää kohti vihreää taloutta, vahingoittaa luonnon monimuotoisuutta, kuluttaa liiaksi maailman vesivaroja, vastustaa luonnonvarojen uudelleenkäyttöä, edistää saastumista tai luoda yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Lisäksi rahastojen sijoituskohteena olevien yhtiöiden on noudatettava ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin sekä hyvään hallintotapaan liittyviä kansainvälisiä vähimmäisstandardeja.
Kestävät rahastovaihtoehdot

Rahastovalikoimaamme kuuluu myös kestävän sijoittamisen mukaisia indeksirahastoja, joiden tavoitteena on edistää siirtymää kohti vihreää taloutta. Pyrimme tarjoamaan lähitulevaisuudessa yhä enemmän kestävän sijoittamisen osake- ja joukkolainarahastoja.

Kestävän sijoittamisen indeksirahastot

Jos haluat tukea talouden vihreää siirtymää, voit sijoittaa kestävän sijoittamisen indeksirahastoihimme. Rahastot seuraavat EU: n ilmastosiirtymää koskevaa vertailuindeksiä (EU Climate Transition Benchmark), joka asettaa tiukat vaatimukset sille, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä rahastojen sijoituskohteena olevat yritykset saavat yhteensä tuottaa ja kuinka paljon niiden on vuosittain pienennettävä hiilidioksidipäästöjään.
Rahastojen kestävyystavoitteiden päämääränä on edistää siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan, jossa luonnonvaroja kierrätetään tai käytetään uudelleen entistä enemmän.
Mitkä ovat rahaston ilmastovaatimukset?

Ilmastovaikutusten vähentäminen 
Rahastot seuraavat EU: n ilmastosiirtymää koskevaa vertailuindeksiä (EU Climate Transition Benchmark). Rahastot sijoittavat yrityksiin, jotka siirtyvät ilmastoystävällisiin liiketoimintamalleihin ja vähentävät jatkuvasti hiilidioksidipäästöjään. Yleisesti ottaen sijoitukset pyrkivät vähentämään kielteisiä ilmastovaikutuksia ja edistämään talouden vihreää siirtymää. Rahastot sijoittavat yrityksiin, jotka vähentävät suoraan tai epäsuorasti tuotteidensa ja palveluidensa valmistuksesta ja käytöstä sekä energiankulutuksesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjään.

Hiilidioksidipäästöt
Kestävän sijoittamisen indeksirahastojen sijoitukset tuottavat yhteensä 30 prosenttia vertailuindeksiä vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

Sijoituskohteiden rajaaminen
Kestävän sijoittamisen indeksirahastot eivät sijoita yrityksiin, joilla on merkittäviä haitallisia vaikutuksia ilmastoon tai yhteiskuntaan yleensä. Sellaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, joiden liiketoiminta perustuu kivihiileen, öljyhiekkaan, tupakkaan, kiistanalaisiin aseisiin, alkoholiin, uhkapeleihin, sotilaallisiin tarkoituksiin käytettäviin aseisiin tai aikuisviihteeseen tai joiden toiminta on muuten haitallista.

Vuotuinen hiilidioksidipäästöjen vähennys
Kestävän sijoittamisen indeksirahastojen on pienennettävä vuotuisia hiilidioksidipäästöjä keskimäärin vähintään seitsemän prosenttia. Tämä noudattaa YK:n ilmastopaneelin suositusta.  

Voit tutustua kestävän sijoittamisen rahastoihimme tästä. Samalla sivulla on saatavilla myös rahastoesite, josta voit lukea lisää rahaston kestävästä sijoitustavoitteesta ja kestävyysriskien integroinnista. Lue lisää kestävän sijoittamisen rahastojen asiakirjoista täällä.