Kestävyys on luonnollinen osa sijoitustoimintaamme

Kestävässä sijoittamisessa on kyse järkevien pitkän aikavälin sijoituspäätösten tekemisestä. Se tarkoittaa sitä, että analysoimme yritysten tilinpäätökset ja tuloksentekokyvyn sekä tutkimme sijoituskohteita ESG-tekijöiden eli ympäristöasioihin, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien seikkojen kannalta. Näin saamme tarkan kuvan sijoituskohteena olevista yrityksistä ja maista ja pystymme arvioimaan sijoituksen houkuttelevuutta eri näkökulmista.

Ponnistelemme kestävyyden parantamiseksi

Rahastojemme sijoitusstrategiat sekä sijoituskohteina olevat yritykset, maat ja toimialat eroavat toisistaan, joten kestävyyteen liittyvät seikat vaikuttavat niihin eri tavoin. Sen vuoksi sopeutamme kestävyyteen liittyvät toimet rahastojen mukaisesti, jotta voimme luoda mahdollisimman paljon arvoa sijoittajillemme.Parempia sijoituspäätöksiä kestävyyden avulla


 

Kestävyyteen liittyvien olosuhteiden analyysit

Olemme yhdessä Danske Bankin kanssa kehittäneet ESG-analysointityökaluja, joiden avulla voidaan tuottaa kestävyysarvioita analyysiemme tueksi. ESG-analyysityökalujemme avulla teemme analyysejä ja arvioita sekä tunnistamme seikkoja, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi yritysten arvonkehitykseen.

ESG-asiantuntijat

Sijoitustiimien tukena on ESG-asiantuntijoista ja -analyytikoista koostuva sisäinen osastomme. ESG-kysymyksiin erikoistunut tiimi auttaa muun muassa salkunhoitajia pääsemään käsiksi olennaisiin ESG-tietoihin ja -työkaluihin sekä saamaan tarkkoja tietoja merkittävistä ESG-tekijöistä.

Koulutus

Tarjoamme salkunhoitajillemme jatkuvasti kestävyyteen liittyvää koulutusta. Tavoitteena on varmistaa, että salkunhoitajien käytettävissä on aina ajantasaisinta ESG-tietoa, jotta he pystyvät sijoitusanalyyseissa ja -päätöksissä ottamaan ESG-tekijät huomioon entistä paremmin.

Seulonta

Pyrimme seulonnan avulla tunnistamaan ESG-tekijöihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia koko sijoitusympäristössämme. Seulontaa käytetään myös eläkeyhtiöiden ja muiden suurten institutionaalisten sijoittajien vaatimusten ja toivomusten sekä Danske Investin yleisten sijoitusrajoitusten toteuttamiseen.