Et sijoita mihin tahansa

Sijoittaessasi Danske Investin rahastoihin sijoitat vain tarkkaan valikoituihin yrityksiin. Kestävän sijoittamisen periaatteisiimme kuuluu, että rajaamme sijoituskohteiden ulkopuolelle tietynlaista liiketoimintaa harjoittavat yritykset. Voit tarkistaa rajoituksen kohteena olevat yritykset tästä.

Kiviiili ja öljyhiekka

Emme sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta vähintään 30 prosenttia tulee kivihiilestä tai öljyhiekasta. Kivihiilen ja öljyhiekan hiilidioksidipäästöt ovat useimpia muita energiamuotoja suuremmat. Näin pyrimme edistämään vihreään talouteen siirtymistä ja Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä rajoittamaan ilmaston lämpenemistä.
www.parispledgeforaction.org

Kiistanalaiset aseet

Emme sijoita yrityksiin, joiden toiminta liittyy suoraan tai epäsuoraan kansainvälisissä sopimuksissa kiellettyihin kiistanalaisiin aseisiin. Tällaisia aseita ovat muun muassa rypälepommit, henkilömiinat, biologiset ja kemialliset aseet sekä ydinaseet.
www.parispledgeforaction.org

Tupakka

Emme sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli viisi prosenttia tulee tupakkatuotteiden valmistuksesta. Se koskee tuotteita, jotka ovat kokonaan tai osittain valmistettu lehtitupakasta, sekä sähkösavukkeiden kaltaisia uuden sukupolven tupakkatuotteita ja nuuskaa.

Jos haluat sijoitustesi noudattavan vielä tiukempia kestävyyteen liittyviä rajoituksia, Restricted-merkityt rahastot tarjoavat sellaisen vaihtoehdon. Restricted-merkityt rahastot eivät sijoita tiettyihin yrityksiin tai maihin ennalta määriteltyjen kriteerien perusteella. Rajoitukset voivat koskea myös muuta kuin öljyhiekkaan, kivihiileen, tupakkaan ja kiistanalaisiin aseisiin liittyvää liiketoimintaa. Lue lisää tästä