Nämä merkinnät kertovat rahastojen kestävyyteen liittyvistä painotuksista

Kestävän sijoittamisen periaatteita sovelletaan kaikissa Danske Investin tarjoamissa rahastoissa. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että mikään rahastomme ei sijoita yritykseen, jonka liiketoiminta perustuu kivihiileen, öljyhiekkaan, tupakkaan tai kiistanalaisiin aseisiin. Lisäksi suuressa osassa rahastoista on yksi tai useampi kestävyyteen liittyvä painopistealue, jonka kriteerit ovat kestävyysperiaatteitamme tiukemmat. Siitä voit lukea lisää alta.
Kestävyysominaisuudet ESG Inside -merkityissä rahastoissa

ESG Inside -merkityt rahastot noudattavat Danske Investin kestävän sijoittamisen periaatteita, joten ne eivät sijoita esimerkiksi yrityksiin, joiden liikevaihto perustuu kivihiileen, öljyhiekkaan, kiistanalaisiin aseisiin tai tupakkaan. Jos haluat sijoittaa rahastoihin, jotka soveltavat kestävyysperiaatteidemme vähimmäisrajoituksia tiukempia kriteerejä, valittavana ovat Restricted-, Integrated- ja Thematic-merkityt rahastot.

ESG Inside -rahastot:
- noudattavat Danske Investin kestävän sijoittamisen periaatteita
- eivät vielä täytä muiden kolmen kestävyysmerkinnän kriteereitä tai merkinnät eivät ole sovellettavissa niihin. Integrated-merkityt rahastot

Integrated-merkittyjä rahastoja hoitaa aktiivisesti tiimi salkunhoitajia, jotka soveltavat kestävyyttä järjestelmällisesti osana sijoitusprosessia. 

Integrated-rahastot:
- ottavat kestävyystekijät järjestelmällisesti huomioon sijoituspäätöksissään 
- tekevät sijoituspäätöksiä, joissa kestävyyteen liittyvät tekijät otetaan huomioon taloudellisten tekijöiden rinnalla 
- käsittelevät olennaisia kestävyyteen liittyviä tekijöitä käymällä vuoropuhelua yritysten kanssa ja äänestämällä yhtiökokouksissa
- seulovat sijoituskohteita kestävyyteen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi 
- ottavat sijoituspäätöksissään huomioon kaikki merkittävät tekijät, joihin kuuluvat myös kestävyyteen liittyvät näkökohdat, tinkimättä tuottomahdollisuuksista.

Huomaathan, että Integrated-merkityssä rahastossa voi olla Danske Investin kestävän sijoittamisen periaatteiden mukaisten rajoitusten lisäksi muitakin rajoituksia.Restricted-merkityt rahastot

Restricted-merkityt rahastot eivät sijoita tiettyihin yrityksiin ennalta määriteltyjen rajoitusten perusteella. Rajoitukset voivat ulottua laajemmalle kuin Danske Investin kestävän sijoittamisen periaatteiden mukaiset rajoitukset, joissa sijoituskohteista suljetaan pois öljyhiekka, kivihiili, tupakka ja kiistanalaiset aseet.

Restricted-rahastot:
- erottelevat yritykset, joiden toiminta ei ole ennalta määriteltyjen kriteerien mukaista
- noudattavat kriteereitä, jotka koskevat toimialoja, yrityksiä, tuotteita tai toimintaa
- soveltavat raja-arvoja, jotka perustuvat usein joko liikevaihtoon, altistumiseen tai toimintaan
- ovat asettaneet rajoituksia suhteessa esimerkiksi alkoholiin, aikuisviihteeseen, fossiilisiin polttoaineisiin, uhkapelaamiseen tai aseisiin liittyvään liiketoimintaan.

Huomaathan, että Restricted-merkityssä rahastossa voidaan soveltaa myös Integrated-rahastojen kriteereitä. 

Thematic-merkityt rahastot 

Yhteistä Thematic-merkityille rahastoille on se, että ne ovat keskittyneet johonkin tiettyyn kestävyysteemaan tai -ratkaisuun, kuten kiertotalouteen. 

Thematic-rahastot:
- keskittyvät sijoituksissaan johonkin tiettyyn kestävyysteemaan
- tekevät sijoituspäätöksiä, joissa kestävyyteen liittyvät tekijät otetaan huomioon taloudellisten tekijöiden rinnalla 
- seulovat sijoituskohteita kestävyyteen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi
- ottavat sijoituspäätöksissään huomioon kaikki merkittävät tekijät, joihin kuuluvat myös kestävyyteen liittyvät näkökohdat, tinkimättä tuottomahdollisuuksista.

Thematic-merkityissä rahastoissa voi olla Danske Investin kestävän sijoittamisen periaatteiden mukaisten rajoitusten lisäksi muitakin rajoituksia, ja kestävyys otetaan järjestelmällisesti huomioon niiden sijoitusprosesseissa.