Johdanto Danske Investin kestävän sijoittamisen periaatteisiin

Kaikissa Danske Investin tarjoamissa rahastoissa noudatetaan kestävän sijoittamisen periaatteitamme. Näin voit olla varma, että sijoituksesi noudattavat aina neljää kestävyyden perusperiaatetta.

 

Rahastoissamme sovelletaan kestävyyttä järjestelmällisesti

Kun salkunhoitajamme analysoivat ja valikoivat rahastojemme sijoituksia, edellytämme heidän ottavan kestävyyteen liittyvät tekijät huomioon taloudellisten tekijöiden rinnalla.

 

Vaikutamme ja teemme aktiivisesti työtä sijoituskohteiden kanssa

Mielestämme rakentava vuoropuhelu salkunhoitajien sekä yritysten ja muiden sijoituskohteidemme kanssa on tehokas tapa muuttaa sijoituksiamme entistä kestävämpään suuntaan. Näin voimme myös paremmin ymmärtää sijoituskohteeseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. 

 

Rajaamme pois sijoituskohteet, jotka ovat kestävyysperiaatteidemme vastaisia

Olemme päättäneet olla sijoittamatta yrityksiin, joiden liikevaihto perustuu öljyhiekkaan, kivihiileen, tupakkaan tai kiistanalaisiin aseisiin ennalta määrättyjen kriteerien mukaisesti.

 

Kerromme avoimesti työstämme kestävän sijoittamisen parissa

Sitoutumisemme kestävään sijoittamiseen voi ajoittain aiheuttaa ongelmia ja eturistiriitoja. Sen vuoksi pyrimme aina kertomaan avoimesti näistä ongelmista ja käymään vuoropuhelua sijoittajiemme ja muiden sidosryhmien kanssa parhaan ratkaisun löytämiseksi. Sijoittajana voit milloin tahansa tarkistaa sijoitustesi kestävyyteen liittyvät tiedot rahastojen kestävyysraporteista, joissa kerrotaan niiden kestävyyteen liittyvistä ominaisuuksista.

Vaatimukset ulkopuolisille salkunhoitajille

Osalla rahastoistamme on ulkopuolinen salkunhoitaja. Käytämme ulkopuolisia salkunhoitajia, jotka ovat jonkin tietyn alueen tai sijoitusstrategian asiantuntijoita. Ulkopuoliset salkunhoitajat noudattavat Danske Investin sijoitusrajoituksia ja edellytämme niiden ottavan sijoitusprosessissaan huomioon sekä taloudelliset seikat että ESG-näkökohdat. Lisäksi odotamme heidän käyvän vuoropuhelua yritysten ja muiden sijoituskohteiden kanssa niiden positiivisen kehityksen edistämiseksi sekä kasvun tukemiseksi.