Kestävyys on erottamaton osa sijoitustoimintaammeLuonnollinen osa sijoitusprosessia

Analysoimalla taloudellisten seikkojen lisäksi ESG-tekijöitä (ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä seikkoja) salkunhoitajamme pystyvät ymmärtämään entistä paremmin sijoituskohteena olevia yrityksiä ja maita. Kestävyys on siten luonnollinen osa sijoitusprosessejamme ja -rahastojamme. Danske Invest on antanut tälle lähestymistavalle nimen ESG Inside.
 

Kestävyyden edistäminen kullekin rahastolle sopivalla tavalla 

Salkunhoitajamme analysoivat kestävyyteen liittyviä tekijöitä ja käsittelevät niitä eri tavoin kunkin rahaston sijoitusprosesseissa. Sijoitusten ominaisuudet poikkeavat toisistaan ja ESG-tekijät vaikuttavat niihin eri tavoin. Kestävyyden huomioon ottaminen esimerkiksi kehittyvien markkinoiden osakkeissa ja pohjoismaisissa yrityslainoissa on hyvin erilaista. Sen vuoksi salkunhoitajamme soveltavat ESG-tekijöitä omaisuuslajin ja sijoitusstrategian mukaisesti pystyäkseen tarjoamaan sijoittajille parasta mahdollista tuottoa.