Tutustu rahastojen kestävyysdokumentteihinTutustu rahastojesi hiilidioksidipäästöihin

Ilmastonäkökohdat ja siirtymä fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia energialähteitä ovat merkittäviä tekijöitä, jotka otamme huomioon tehdessämme sijoituksia puolestasi. Niillä voi nimittäin olla vaikutusta pitkän aikavälin riskikorjattuun tuottoon. Analysoidessamme ja integroidessamme ESG-tekijöitä mittaamme myös yksittäisten rahastojemme sekä niiden sijoituskohteena olevien yritysten hiilidioksidipäästöt. Näin salkunhoitajamme saavat paremman käsityksen siitä, miten rahasto ja sen yritykset käsittelevät ilmastoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.
 

Hiilidioksidipäästöjen eri mittaustavat

Osake- ja korkorahastojemme hiilidioksidipäästöt ilmoitetaan niiden Hiilijalanjälki -raporteissa. Hiilijalanjälkiraportissa kerrotaan muun muassa, kuinka monta tonnia hiilidioksidia rahasto tuottaa sijoitettua miljoonaa dollaria kohti tai suhteessa sijoituskohteena olevien yritysten liikevaihtoon. Raportti osoittaa, kuinka suuret rahaston yritysten sekä muiden sijoituskohteiden hiilidioksidipäästöt ovat jonakin tiettynä hetkenä. Päästöt kuitenkin vaihtelevat sen mukaan, millä toimialalla tai missä päin maailmaa yritys toimii.Tarkista helposti rahastojen rajoitukset

Jokaisen rahaston kohdalla on kerrottu, mihin toimialoihin, toimintoihin tai tuotteisiin se ei sijoita. Kestävän sijoittamisen periaatteisiimme kuuluu, ettemme sijoita yrityksiin, joiden toiminta liittyy kiistanalaisiin aseisiin tai joiden liikevaihdosta suurin osa tulee kivihiileen, öljyhiekkaan tai tupakkaan liittyvistä toiminnoista.  Lisäksi tarjoamme sijoitusrahastoja, joissa on tiettyjä toimialoja, toimintoja tai tuotteita, kuten alkoholia, uhkapelejä, aikuisviihdettä, fossiilisia polttoaineita tai sotatarvikkeita, koskevia lisärajoituksia.Tarkempi kuva ESG-riskeistä kolmannen osapuolen arviointien avulla

Käytämme sijoitustemme analysointiin lukuisten eri tiedontarjoajien ESG-tietoa ja -analyyseja. Useita tiedontarjoajia käyttämällä voimme tunnistaa ja arvioida ESG-tekijöihin liittyviä merkittäviä riskejä ja mahdollisuuksia, jotka voivat vaikuttaa sijoituskohteen pitkän aikavälin suorituskykyyn ja tuottomahdollisuuksiin. Näin pystymme tekemään sijoituspäätöksiä, jotka palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla sijoittajiemme etua.

Sustainalytics on yksi käyttämistämme ESG-tiedon tarjoajista. Suuressa osassa rahastoistamme on nähtävissä Sustainalyticsin arvio siitä, kuinka hyvin rahaston yritykset käsittelevät merkittäviä ESG-riskejä, jotka voivat vaikuttaa niiden liiketoimintaan ja tuloksentekokykyyn.