Aktiivinen omistajuus

Me Danske Investissä uskomme, että parhaiden mahdollisten sijoituspäätösten tekeminen ja vastuun kantaminen eivät ole ristiriidassa keskenään. Sen vuoksi teemme aktiivisesti yhteistyötä sijoituskohteenamme olevien yritysten kanssa ymmärtääksemme niitä ja vaikuttaaksemme niiden kehitykseen. Keinoina käytämme vuoropuhelua yritysten kanssa, yhtiökokouksissa äänestämistä ja yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa.Vuoropuhelu yritysten kanssa

Kun salkunhoitajamme käyvät vuoropuhelua sijoituskohteenamme olevien yritysten kanssa, pystymme paremmin ymmärtämään niiden liiketoimintamalleja, strategiaa ja työtä toiminnan kestävyyden parantamiseksi. Samalla salkunhoitajat saavat mahdollisuuden vaikuttaa ja vahvistaa kestävyyden roolia yritysten liiketoimintamalleissa, mikä tukee niiden pitkän aikavälin kehitystä.
Tutustu vuoden 2019 aktiivisen omistajuuden raporttiin (englanniksi)

 

Äänestäminen yhtiökokouksissa

Käytämme äänioikeuttamme yhtiökokouksissa vaikuttaaksemme sijoituskohteenamme oleviin yrityksiin. Äänestämällä ehdotusten puolesta tai niitä vastaan ilmaisemme mielipiteemme, jolloin voimme auttaa yrityksiä luomaan pitkäkestoista arvoa sekä kehittämään ja vahvistamaan niiden työtä kestävyyden parantamiseksi.
Katso tästä, miten olemme äänestäneet yhtiökokouksissa. (englanniksi)

 

Sijoituskohteesta luopuminen on viimeinen vaihtoehto

Jos yrityksissä tai muissa sijoituskohteissa ilmenee kestävyyteen liittyviä ongelmia, on mielestämme lähtökohtaisesti rakentavampaa aloittaa niiden kanssa vuoropuhelu kuin kääntää selkä ja myydä sijoituksemme. Jos kuitenkin arvioimme, ettei toivottua parannusta tapahdu pidemmänkään ajan kuluessa tai jos eteen tulee tilanne, jota emme voi jättää huomiotta, emmekä näe muita mahdollisuuksia yritykseen vaikuttamiseen, voimme lopulta päätyä myymään sijoituskohteen.

 

Yhteistyö muiden sijoittajien ja organisaatioiden kanssa

Osana sitoutumistamme aktiiviseen omistajuuteen teemme yhteistyötä muiden sijoittajien ja sidosryhmien kanssa vaikuttaaksemme yrityksiin ja tukeaksemme niiden kestävää kehitystä. Lisäksi olemme jäsenenä erilaisissa sijoittajaorganisaatioissa edistääksemme rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja kestävyysstandardien vakiintumista.

Luettelo yhteistyökumppaneista/organisaatioista

www.iigcc.org
www.parispledgeforaction.org
www.cdp.net
www.fsb-tcfd.org
http://www.climateaction100.org