Miltä näyttää vuosi 2016 sijoittajan silmin?

Maailman osakemarkkinoilta voi odottaa n. 5-10 prosentin tuottoja, mutta osakesijoittajan on syytä varautua kasvavaan arvonvaihteluun.

Julkaistu 30.12.2015
Tuomas Virtala on Danske Capitalin Suomen maajohtaja

Maailmantalouden toipuminen finanssikriisin jälkeisestä taantumasta on edennyt jo varsin pitkälle ja globaali talous on kasvanut yhtäjaksoisesti jo yli kuusi vuotta. Vaikka kasvuvauhti on ollut totuttua hitaampaa ja kehitys kuoppaisempaa, ovat maailman osakemarkkinat yli tuplaantuneet finanssikriisin pohjiltaan.

”Osakemarkkinoilta voi odottaa tuloskehitykseen perustuvia, noin 5-10 % tuottoja” – Tuomas Virtala, Danske Capital

Osakemarkkinoilta voi edelleen odottaa tuottoja, mutta myös aikaisempaa suurempaa arvonvaihtelua. Vuoteen 2016 lähdetään tilanteesta, jossa maailmantalous kasvaa vaisuhkosti ja osakemarkkinat hinnoittelevat nykyiset kasvunäkymät lähes täysimääräisesti. Osakemarkkinoiden tuotot perustuvat näin ollen jatkossa tuloskehitykseen. Laskelmiemme mukaan tuloskehityksen perusteella maailman osakemarkkinoilta voi odottaa noin 5-10 prosentin tuottoja ensi vuodelta.

”Vuoden 2016 suosikkimarkkinamme on Eurooppa”

Tulevan vuoden suosikkimarkkinamme on Eurooppa, missä tuottonäkymät asettuvat kymmenen prosentin paikkeille, elpyvän talouden, kilpailukykyisen euron sekä kohenevan kannattavuuden tukiessa yritysten tuloskasvua. Myös arvostustasot ovat esimerkiksi USA:n kalliinpuoleista hinnoittelua matalammat eikä riskiä valuuttamuutosten vaikutuksesta tuottotasoon juurikaan ole.

”Tilaa korkeammille P/E-luvuille ei näillä markkinoilla juurikaan ole”

Arvostustasoja ja niiden muutosta kuvaa hyvin esimerkiksi P/E-mittari (osakkeiden hinta suhteessa odotettuun tulokseen). Vuonna 2008 USA:n osakemarkkinoiden P/E-luku oli 10,7, kun tämän hetken taso on 16,7. Euroopassa vastaavat luvut ovat 8,4 ja 15,5. Molemmat tämän hetkiset luvut ovat lähellä pitkän aikavälin keskiarvojaan, mutta selvästi viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa korkeammat. Tilaa korkeammille P/E-luvuille ei näillä markkinoilla enää juurikaan ole ilman merkittävää kasvun kiihtymistä ja sijoittajien euforista suhtautumista tuottonäkymiin.

”On helppo ennustaa arvonvaihtelun jatkuvan 2015 jälkipuoliskon kaltaisena”

Matalahkot tuotto-odotukset sekä aikaisempia vuosia kalliimpi hinnoittelu altistavat markkinat teräville nousuille ja laskuille, kun kaikki muutokset kasvunäkymissä heijastuvat osakkeiden hintoihin. Talouskehitykseen vaikuttavia yllätyksiä on tarjolla ensi vuonnakin lähes kaikista maailmankolkista. Listan kärjestä löytyvät vanhat tutut:

- Kiinan talouden muutos savupiipputeollisuudesta kulutus- ja palveluyhteiskunnaksi

- USA:n keskuspankin koronnostojen vaikutus korkotasoon ja valuuttoihin niin USA:ssa kuin muuallakin maailmassa

- Öljyn hintakehitys ja sen vaikutus energia-alan yhtiöihin ja öljyntuottajatalouksiin

- Euroopan talouskehityksen hauraus ja EU politiikan ristiriidat pakolaisvyöryn vaikutuksia unohtamatta sekä

- USA:n presidentinvaalit sekä uusi kinastelu velkakaton kanssa.

Tämän ennakoitavan listan ulkopuoleltakin tuntuu aina tulevan uusia tulokkaita, joten on helppo ennustaa arvonvaihtelun jatkuvan vuoden 2015 jälkipuoliskon kaltaisena.

Numeroina esitettynä osakemarkkinoiden arvonvaihtelua kuvaavat volatiliteettiluvut, jotka ovat viime vuodet olleet erittäin matalalla - selvästi alle 15 prosentin. Vuoden 2015 jälkipuoliskolla arvonvaihtelu on noussut jo lähes 20 prosentin tasolle, mikä on pidemmällä historialla tarkasteltuna normaali volatiliteettitaso, mutta selvästi viime vuosia korkeampi.

Sijoittajan kannattaa hyväksy se, että markkinoilla myllertää”

Kasvava hintaheilunta ei pidä olla syynä osakemarkkinoilta poistumiseen, sillä arvonvaihtelu on sijoittajalle riskin lisäksi myös mahdollisuus: tuotto-odotukset ovat edelleen positiiviset eikä tileiltä tai korkomarkkinoilta saa tuottoa nimeksikään.

Sijoittajan kannattaa hyväksyä se, että markkinoilla myllertää jatkossa totuttua enemmän. Tämän tosiasian hyväksyminen auttaa turhan hötkyilyn välttämisessä. Jatkuva reagointi markkinaliikkeisiin on usein varma resepti tappioiden realisointiin hintojen laskiessa ja tuottojen menetyksiin laskuperiodeja seuraavissa nousumarkkinoissa.

”Suomalaisten osakkeiden osinkotuotto jälleen hyvällä 4-5 % tasolla”

Meidän suunnitelmiimme kuuluu hintaheiluntojen hyödyntäminen, mikäli hintaliikkeet ovat selvästi ylimitoitettuja vallitseviin kasvu- ja tulosnäkymiin verrattuna. Tämä tosin vaatii markkinoiden jatkuvaa seurantaa ja hyvää reaktionopeutta.

Salkun rakentamisessa kannattaa myös harkita painotuksia yhtiöihin, joiden tuottokehityksessä on mahdollisimman vähän epävarmuutta. Esimerkiksi korkea arvostus, epäselvät kasvunäkymät ja valuuttariskit lisäävät herkkyyttä yllättäville tuottovaihteluille. Suomalaisen sijoittajan salkku tulevalle vuodelle tulisikin perustua eurooppalaisiin osakkeisiin, joilla edellä mainitut epävarmuudet voidaan helpommin välttää. Lisäksi suomalaiset osinko-osakkeet tarjoavat tässä markkinaympäristössä tuottoprofiililtaan mielenkiintoisen vaihtoehdon. Suomalaisten osakkeiden osinkotuotto on jälleen hyvällä 4-5 prosentin tasolla. Tämä suhteutettuna osakemarkkinoiden yleiseen tuotto-odotukseemme, hintaliikkeiden epävarmuuteen sekä erittäin matalaan korkotasoon nostaa osinkovirran houkuttelevuutta salkussa.

Tuomas Virtala
maajohtaja, Danske Capital Suomi