Del

Volkswagen ja Saksa köhivät yhä päästöskandaalin vuoksi

“Das Auto” -iskulauseestaan tunnetun Volkswagenin huijaus on järkyttänyt monia. Vielä ei tiedetä, miten skandaali vaikuttaa Euroopan vahvimpaan talouteen.

Monet järkyttyivät, kun Yhdysvaltojen ympäristövirasto EPA paljasti noin kuukausi sitten, että saksalainen automerkki Volkswagen oli tietoisesti huijannut dieselautojensa ympäristölle haitallisten typenoksidien päästömittauksissa.
 
”Volkswagen on yksi Saksan merkittävimmistä yrityksistä, ja maa on tunnettu laadukkaiden tuotteiden valmistajana. Mielestäni tämä tapaus on hyvin vakava ja saattaa jopa vaarantaa Saksassa valmistettujen tuotteiden laadukkuuteen liittyvän maineen”, toteaa Danske Investin Saksaan sijoittavan rahaston salkunhoitaja Ivan Larsen.
 
Huolena seuraukset Saksan taloudelle
Volkswagen on todellinen jättiläinen Saksassa. Jo yrityksen iskulause ”Das Auto” kertoo lähes kaiken yhtiöstä. Forbesin mukaan 78-vuotias jättiläinen on liikevoitolla mitattuna Saksan suurin pörssinoteerattu yritys. Saksassa sijaitsevissa Volkswagenin tehtaissa työskentelee yli 270 000 henkilöä. Saksan koko autoala työllisti vuonna 2014 noin 775 000 henkilöä.
 
Monet pelkäävät päästöskandaalin eli dieselgaten heikentävän Euroopan suurinta ja vahvinta taloutta, joka on myös maailman kolmanneksi suurin vientimahti. Autojen vienti muodostaa peräti viidesosan Saksan kokonaisviennistä.
 
Viimeksi toisella vuosineljänneksellä juuri autovienti vauhditti maan viennin hyvään kasvuun, joka puolestaan nosti koko maan talouskasvua yhdellä prosenttiyksiköllä.
 
Päästöskandaalin taloudellisia vaikutuksia osoittavia tunnuslukuja ei ole vielä saatu. Ivan Larsen kertoo kuitenkin, että hän tapasi eräässä Saksan naapurimaassa Volkswagenin maahantuojan, joka oli järkyttynyt saksalaisen yrityksen huijauksesta.
 
”Maahantuoja sanoi, että toistaiseksi myyntiluvut näyttävät olevan noin kymmenen prosenttia matalammat syyskuussa, jolloin huijaus paljastui. On vielä epävarmaa, johtuuko lasku autokaupan yleisestä hidastumisesta vai siitä, että ostajat haluavat nyt odottaa hiukan ennen uuden Volkswagenin ostoa”, Larsen sanoo.
 
Tiukemmat ympäristövaatimukset
Ivan Larsen tapasi myös erään Volkswagenin alihankkijan, Leonin, edustajia.
 
”He olivat yhä epävarmoja skandaalin seurauksista, mutta pitivät kuitenkin selvänä, että autonvalmistajat tarvitsevat myös tulevaisuudessa uutta teknologiaa pystyäkseen täyttämään tiukentuvat ympäristövaatimukset, ja sen vuoksi ne sijoittavat jatkossakin uuteen teknologiaan”, Larsen selittää.
 
”Joka tapauksessa Leoni on juuri tarkistanut näkymiään alaspäin. Rahaa on saatava tavalla tai toisella, joten alihankkijat joutuvat todennäköisesti kärsimään skandaalista. Leonin näkymien alaspäin tarkistaminen ei kuitenkaan johdu suoraan Volkswagenin tilanteesta.”
 
Hän odottaa tilanteen selkiytyvän Euroopassa seuraavan tulosjulkistuskauden aikana.
 
”On jännittävä nähdä kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistukset, sillä ne kertovat, miten Kiinan talouskasvun hidastuminen on vaikuttanut Saksan vientiyrityksiin. Kiinan tilanne todennäköisesti myös selittää, miksi saksalaiset osakkeet ovat viime aikoina laskeneet niin paljon.”
 
Larsen huomauttaa kuitenkin, että jos Saksan taloutta tarkastellaan hiukan laajemmassa mittakaavassa, menee siellä etenkin kotimaan osalta erittäin hyvin.
 
”Työttömyys laskee, yksityinen kulutus ja palvelusektori kasvavat. Vienti on jo jonkin aikaa ollut hiukan heikkoa, mikä johtuu Kiinan tilanteesta. Saksan talouden kotimaisella puolella menee yhä erinomaisesti, ja maa on ja pysyy Euroopan vahvimpana taloutena”, hän toteaa.
 
Saksan 30 suurinta osaketta sisältävä DAX-indeksi oli huhtikuussa kokonaiset 25 prosenttia korkeammalla kuin vuoden alussa. Huipun jälkeen indeksi on kuitenkin laskenut, etenkin elokuussa, jolloin pelko Kiinan kasvun hidastumisesta alkoi levitä. Tällä hetkellä indeksi on vain kaksi prosenttia vuoden alkua korkeammalla.
 
Sen sijaan pienten ja keskisuurten saksalaisyritysten osakkeiden tulevaisuus näyttää yhä hyvältä. Ensin mainitut ovat nousseet vuoden vaihteen jälkeen 18,3 prosenttia ja jälkimmäiset 16,4 prosenttia.
 
”Suureen DAX-indeksiin on kohdistunut tänä vuonna painetta, mutta olemme hyötyneet siitä, että meillä on salkussamme paljon pk-yrityksiä”, Ivan Larsen sanoo.
 
”Pienistä ja keskisuurista yrityksistä on mahdollista löytää omaan alaansa keskittyneitä yhtiöitä. Niissä sijoitukset voidaan kohdentaa paremmin kuin monialaisissa suuryrityksissä.”
 
Volkswagenin osake on kärsinyt
Sen jälkeen kun päästöskandaali nousi uutiseksi, Volkswagenin osakkeen arvo on pudonnut 170 eurosta noin 100 euroon. Viime keväänä osake kävi korkeimmillaan 240 eurossa.
 
”Jos aikoo sijoittaa Volkswageniin, on syytä pitää tilannetta tarkkaan silmällä, sillä skandaalin seuraukset voivat tulla yritykselle kalliiksi. Sen on kutsuttava valtava määrä autoja huoltoon ja tehtävä niihin muutoksia. Jos se edes riittää”, Ivan Larsen huomauttaa.
 
”Lisäksi on otettava huomioon mahdolliset korvaukset asiakkaille, jotka ovat periaatteessa ostaneet tuotteita, jotka eivät vastaa luvattua.”
 
Volkswagen on ilmoittanut, että se aloittaa tammikuussa 2016 huijausohjelmiston sisältävien 11 miljoonan auton takaisinkutsut. Monissa niistä riittää ohjelmiston päivitys, kun taas toisissa liian korkeat typenoksidien päästöt talttuvat vain osia vaihtamalla.
 
Ivan Larsenilla ei ole koskaan ollut Volkswagenia salkuissaan.
 
”En ole saanut selvää Volkswagenin strategiasta, ja sen suunnitelmat ovat vaikuttaneet niin vaikeaselkoisilta, että olen jättänyt sijoittamatta sen osakkeisiin”, Larsen selittää.
 
Sen sijaan hän on vuosien mittaan sijoittanut melko paljon autonvalmistajien alihankkijoihin, mutta on myös myynyt suuren osan niistä ennen Volkswagenin skandaalia.
 
”On muistettava, että autoteollisuus on Saksassa suuri ala. Volkswagenin skandaalin jälkeen autosektori on laskenut seitsemän prosenttia samalla, kun markkinat ovat muuten pysytelleet paikallaan. Tietysti etenkin Volkswagen on vetänyt koko alaa alaspäin”, Larsen toteaa.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.