Del

Puheet Yhdysvaltojen uudesta taantumasta ovat pelkkää höpinää

Pääanalyytikko Bo Bejstrup Christensen ei jaa synkkiä ennusteita Yhdysvaltojen taloudesta.

Amerikan tunnusluvut tuottavat pettymyksiä, valmistussektori on jo taantumassa, markkinan usko uusiin koronnostoihin ja Yhdysvaltain keskuspankkiin on lähes kadonnut ja osakemarkkina taistelee pystyäkseen vakautumaan vuosikymmenen heikoimman alkuvuoden jälkeen. Samaan aikaan keskuspankin suuntaan lentelee syytöksiä – se on kuulemma kiristänyt rahapolitiikkaa liian aikaisin. Lyhyesti sanottuna huolet kasaantuvat ja taantumasta on taas alettu puhua. Uhkaako Yhdysvaltoja uusi taantuma? Meidän mielestämme tämä ei pidä missää nimessä paikkaansa!

Miksi tätä keskustelua ylipäänsä käydään?

Ymmärrämme kyllä mainiosti, miksi jotkut ovat huolissaan. Teollisuustuotanto on laskussa ja valmistussektorin yritysten luottamus samalla tasolla kuin talouden yleinen luottamus monesti taantumassa. Lisäksi talouden yleiset toimintaedellytykset ovat tiukentuneet huomattavasti. Esimerkiksi yrityslainojen liikkeeseenlaskijoiden rahoituskustannukset ovat nousseet, osakekurssit laskeneet ja – ennen kaikkea – dollari on vahvistunut olennaisesti. Kaiken tämän lisäksi kehittyillä markkinoilla on levottomuutta, minkä vuoksi viennin kasvu heikkenee ja samalla taloudellisen levottomuuden riski kasvaa. Luettelo on pitkä ja jonkinasteiseen huoleen on perusteita.

Paniikkiin ei edelleenkään ole syytä
Mielestämme nämä huolenaiheet ovat kuitenkin saaneet aikaan käänteen kohti paniikkia muistuttavaa tilannetta. Se puolestaan aiheuttaa todellisiin haasteisiin nähden liian voimakasta hermostuneisuutta. Tämänhetkisessä tilanteessa on meidän mielestämme kyse sarjasta Yhdysvaltojen talouteen kohdistuvia tilapäisiä negatiivisia impulsseja.

Niistä tärkein on dollarin vahvistuminen kaupankäynnin näkökulmasta yli 20 prosentilla vuoden 2014 alimpaan arvoon nähden. Se vaikuttaa sekä viennin määrään että dollarimääräisiin tuottoihin. Dollari ei kuitenkaan voi vahvistua loputtomiin ja ennen kaikkea dollarin vahvistumisnopeus alkaa jossakin vaiheessa laskea. Ja vaikka katsomme edelleen, että alhaisemmat öljyn hinnat ovat kokonaisuuden kannalta katsottuna hyväksi Yhdysvaltain taloudelle, jotkin talouden osat kärsivät kovasti – ja vaikkemme ole mitenkään optimistisia öljyn hinnan suhteen, myöskään se ei voi laskea loputtomiin.

Emme suhtaudu optimistisesti myöskään Kiinaan ja kehittyviin markkinoihin, mutta Kiinan kasvu on jo puolittunut etenkin rakennusalan heikentymisen vuoksi, ja sekä Brasiliassa että Venäjällä ollaan jo täysin taantumassa. Tilanne ei tule muuttumaan hetkessä eikä Kiinan nopea kasvuvauhti palaa mitenkään nopeasti. Siitä huolimatta kasvu ei voi hidastua loputtomiin esimerkiksi Brasiliassa, jossa talouden lasku viime vuonna oli katastrofaalinen -7,5 prosenttia.
Näin ollen Yhdysvaltoihin kohdistuvat negatiiviset iskut ovat tilapäisiä ja luonteeltaan ennen kaikkea ulkoisia. Lisäksi ne vaikuttavat myös Yhdysvaltojen talouden siihen osaan, joka on eniten riippuvainen muusta maailmasta eli valmistussektoriin.

Väärät tunnusluvut vaikuttavat markkinaan
Talousmarkkina janoaa aina tietoa. Mikä on talouden tila tällä hetkellä? Mihin suuntaan se on menossa? Kaikenlaisia tietoja ja tilastoja tutkimalla pyritään selvittämään, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Yksi haasteista johtuukin juuri tästä. Tilastot ovat luonteeltaan historiallisia, kun taas tulevaisuudessa on kyse siitä, kuka ja mikä luo kasvua. Huomisen voittajia ei välttämättä vielä ole edes olemassa.

Keskimääräisen kuukauden aikana saadaan myös enemmän tietoa esimerkiksi Yhdysvaltojen valmistussektorista kuin palvelusektorista. Se johtuu osittain siitä, että Yhdysvaltojen talous perustui vuosikymmenien ajan ennen kaikkea teollisuuteen, mutta on myös paljon helpompi kysyä autonvalmistajalta, kuinka monta autoa on valmistettu, kuin selvittää lääkäriltä, kuinka paljon arvoa sairaalassa tai klinikalla on syntynyt kuukauden aikana.

Teollisuuden tiedot liioittelevat surkeutta
Valmistussektori täyttää näin ollen jatkuvasta tietovirrasta suuremman osan kuin mitä sen todellinen osuus koko taloudessa on. Esimerkiksi valmistussektorin tuottaman lisäarvon osuus koko taloudesta on laskenut vuosikymmenien ajan ja on tällä hetkellä alle 15 prosenttia, ja vain 10 prosenttia työntekijöistä saa elantonsa valmistusalalta. Kuitenkin kuukausittaisesta tietovirrasta 40 prosenttia on peräisin teollisuudesta. On tärkeää huomata, että vaikka ulkoiset iskut vaikuttavat teollisuuden tilaan, palveluala on – ainakin tähän asti – selvinnyt yllättävän hyvin ja muun muassa luonut paljon uusia työpaikkoja.

Olennaisen tärkeää on kuitenkin se, että koko talouden kasvu tulee aloilta, joita on poikkeuksellisen vaikea mitata. Vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että uudet pienyritykset tuottavat keskimäärin eniten uusia työpaikkoja vuodessa. Ilman näitä yrityksiä työllisyys lamaantuisi. Uusia pienyrityksiä on tietenkin vaikea mitata, osaksi sen takia, etteivät ne ole kovin näkyviä, osaksi sen vuoksi, ettei niitä eilen vielä ollut edes olemassa.

Siksi keskustelu taantumasta keskittyy aina pankkijärjestelmään ja asuntomarkkinaan. Yrittäjät ja innovaattorit eivät nimittäin voi perustaa uusia yrityksiä ja laajentaa, ellei pankkijärjestelmä toimi hyvin. Asuntomarkkina puolestaan on monien toimijoiden ensisijainen rahoituslähde, joten asuntojen hintojen nousu ja kiinteistölainojen saatavuus ovat ratkaisevan tärkeitä työpaikkojen syntymisen kannalta.

Tulossa ei ole pankkikriisiä – eikä näin ollen myöskään taantumaa
Meidän suurin huolenaiheemme onkin aina se, missä määrin pankkijärjestelmä on vaarassa joutua kriisiin. Juuri nyt arvioimme, että alalle aiheutuu tappioita energiateollisuudelle ja siihen liittyville aloille myönnetyistä lainoista. Vuoden 2008/2009 kriisin jälkeen on kuitenkin rakennettu parempaa ja vakaampaa pankkijärjestelmää, joka ei kaadu yhtä helposti kuin aiemmin. Suuremmat pääomavaatimukset, parempi maksuvalmius ja lisääntynyt läpinäkyvyys tarkoittavat meidän mielestämme, että pankkijärjestelmä pystyy sietämään tulevat tappiot ilman, että se joutuu kiristämään muiden alojen lainanantoa liiallisesti. Vahvistusta tälle näkemykselle saatiin myös tällä viikolla valmistuneesta pankkien luotonantohalukkuutta koskevasta tutkimuksesta – senior loan officer surveysta.

Tutkimuksen mukaan muutamat pankit ovat tiukentaneet lainanantoa yrityksille, mutta tämä koskee vain joitakin pankkeja. Tärkeintä on, että pankit myöntävät edelleen kuluttajille lainoja ja erityisesti asuntolainoja. Viimeksi mainittu asia on tärkeä, koska liian tiukat lainaehdot ovat rakennustoiminnan normalisoitumisen suurin este. Arvioimme näin ollen, että asuntorakentaminen kasvaa seuraavien kolmen vuoden aikana 20–40 prosenttia ja kannattelee näin ollen taloutta aikana, jolloin teollisuustuotanto on vaikeuksissa.

Mielestämme myös puheet keskuspankki Fedin virheestä ovat sopimattomia. Jos Fed ei olisi käynnistänyt normalisointiprosessia, rahoitusmarkkinat ja pankit olisivat ehkä pysyneet paikallaan ja kaupitelleet rahaa toinen toisilleen voidakseen järjestää pääomaa ja rahoitusta esimerkiksi energiasektorille. On syytä huomata, että keskuspankin johtaja Janet Yellen huomautti jo kesällä 2014, että lainoja myönnettiin hieman liian paljon yrityksille, joiden luottokelpoisuus oli heikko.

Puolen vuoden päästä näemme taas eteenpäin
Kannattaa miettiä myös, kuinka vahva talous olisi ollut, jos dollari ei olisi vahvistunut rahapolitiikan lievän normalisoitumisen seurauksena. Työttömyys olisi silloin Yhdysvalloissa vieläkin alemmalla tasolla ja palkkainflaatio selvästi suurempaa. Fed olisi siinä tapauksessa saattanut joutua tekemään nopeita tiukennuksia, mikä olisi ollut hyvin raskas prosessi.

Sen sijaan Fed yritti navigoida vaikeassa tilanteessa ja pyrki asettamaan rahoitukselle sellaisia edellytyksiä, joiden seurauksena syntyvä kasvu ja inflaatio antavat Fedille mahdollisuuden saavuttaa täystyöllisyyttä ja 2 prosentin inflaatiota koskevat tavoitteet. Koska markkinat ovat nyt selvinneet tiukennuksesta, Fed voi odottaa hetkisen. Ja juuri sen vuoksi, että Fed on liikkeellä hyvissä ajoin, se pystyy tekemään ratkaisuja asteittain ja mukauttamaan korkojen korotuksia rahoitusmarkkinan kehitykseen.

Markkinat ovat tällä hetkellä paniikissa. Uskomme, että paniikki on liioiteltua, vaikkakin osittain ymmärrettävää. Etenkin halpojen öljyn hintojen negatiiviset seuraukset ovat selkiintyneet puolen vuoden kuluttua. Pankkijärjestelmä pysyy siihen saakka edelleen toiminnassa ja asuntomarkkina paranee jatkuvasti. Taantuma on siis peruutettu – ja Fed voi jatkaa korkojen nostoja. Odotellaan vain rauhassa tulevaa.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.