Del

Nyt voit sijoittaa kestävään tulevaisuuteen

Uusi Danske Invest Global Sustainable Future -osakerahasto sijoittaa yrityksiin, jotka ovat globaalin kestävän kehityksen edelläkävijöitä. Teema tarjoaa suuret kasvunäkymät ja kiinnostavia sijoitusmahdollisuuksia.

Siirtymä kohti kestävämpää yhteiskuntaa on globaali trendi, jolla on erinomaiset taloudelliset kasvunäkymät seuraavina vuosikymmeninä ja trendi tarjoaa todella houkuttelevia tuottomahdollisuuksia niille, jotka onnistuvat sijoittamaan oikeisiin osakkeisiin. Juuri se on uuden Danske Invest Global Sustainable Future -osakerahaston tavoitteena.
 
Rahasto keskittyy yrityksiin, joilla on parhaat mahdollisuudet etsiä ratkaisuja kestävyyteen liittyviin maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen ylikulutukseen ja vesipulaan.
 
”Kestävyys on yksi Danske Investin painopistealueista, ja siksi olemmekin iloisia voidessamme esitellä Global Sustainable Future -rahaston. Uusi rahasto on tärkeä osa pyrkimystämme kehittää kestävyyteen keskittyviä, ajantasaisia ja kysyntään vastaavia sijoitustuotteita. Global Sustainable Future -rahasto tarjoaa meille ainutlaatuisen aseman kestävään kehitykseen liittyvien osakkeiden markkinoilla”, Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Peter Lindström kertoo.

Global Sustainable Future – osakerahasto on ennen uuteen sijoitusstrategiaan siirtymistä toiminut nimellä Global StockPicking. Jatkossa Global StockPicking rahaston osuudenomistajien varoja hoidetaan siis uudella strategialla ja asiakkaiden omistuksissa näkyy rahaston uusi nimi.

Danske Invest Global Sustainable Future, osuuslaji EUR
Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class WA
 
Rahaston kolme pääteemaa
Danske Invest Global Sustainable Future sijoittaa 30–40 yhtiöön, jotka tukevat myönteistä kehitystä yhdessä tai useammassa seuraavista kolmesta pääteemasta:
 
ILMASTOTAVOITTEET joissa tavoitteena on sijoittaa yrityksiin, jotka ovat vihreään talouteen siirtymisen edelläkävijöitä ja tarjoavat ratkaisuja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.
 
LUONNONVARAT jossa keskitytään muun muassa globaalin vesikriisin ja luonnonvarojen ylikulutuksen ratkaisemiseen.
 
SOSIAALINEN PÄÄOMA jossa pääosassa ovat terveellisemmän elämän takaaminen siirtymällä kohti inklusiivista taloutta, jossa kaikki hyötyvät talouskasvusta, sekä terveydenhuollon kestävyyden parantaminen.
 
Rahaston tavoitteena on tarjota vuotuista lisätuottoa globaaliin MSCI World -osakeindeksiin verrattuna, mutta tuotto voi myös olla osakemarkkinoiden keskimääräistä tuottoa matalampi. Tuotto riippuu salkunhoitajien kyvystä valikoida rahastoon oikeat osakkeet. Sijoitus Danske Invest Global Sustainable Future -rahastoon voi esimerkiksi muodostaa osan salkun globaaleihin osakkeisiin kohdistuvista sijoituksista.

Tämän julkaisun tarkoitus on ainoastaan tarjota yleistä ja alustavaa tietoa, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Julkaisua ei ole tarkoitettu tarjoukseksi tai suositukseksi ostaa tai myydä rahoitusinstrumentteja. Historiallinen tuotto ja ennusteet tulevasta tuotosta eivät ole tae tulevasta tuotosta. Tuotto voi olla myös negatiivinen. Suosittelemme keskustelemaan mahdollisen sijoituksen sopivuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvistä juridisista, verotukseen ja rahoitukseen liittyvistä sekä muista kysymyksistä sijoitusneuvojan kanssa.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.