Del

Mikä rahasto on tuottanut vuodessa huimat 43 prosenttia?

Tähän on yltänyt Arvo Finland Value -rahasto, joka on tuottanut eniten Suomi-osakkeisiin sijoittavista sijoitusrahastoista Suomessa. Arvo Finland Value -rahaston lokakuuhun päättynyt 12 kuukauden vuosituotto oli 43,1 prosenttia.

”Arvo Finland Value on vahvasti näkemystä ottava rahasto ja viimeisen 12 kuukauden aikana osakevalinnat ovat osuneet erityisen hyvin kohdalleen. Myös pidemmällä aikavälillä osumatarkkuus on ollut varsin hyvällä tasolla – siitä osoituksena sijoitukset myös 3 ja 5 vuoden kilpailijavertailussa”, kertoo Arvo Finland Value -rahaston salkunhoitaja Juha Varis.

”Rahaston sijoitusfilosofia poikkeaa selvästi yleisestä osakemarkkinasta, eikä indeksi ohjaa sijoitustoimintaa, joten selvät tuottoerot Suomen markkinan yleiskehitykseen ovat mahdollisia”, jatkaa Juha Varis.

Onnistumisten taustalla vankka kokemus
Arvo Finland Value -rahasto on tuottanut vuoden alusta lokakuun loppuun jo lähes 36 prosenttia, mikä tekee siitä parhaiten vuoden alusta  tuottaneen Danske Investin rahaston.

”Arvo Finland Value -rahaston kohdalla meillä on ollut paljon onnistumisia pienemmissä yhtiössä: mm. Affecto, Cramo, Finnair, Technopolis ja Vaisala.  Onnistuneiden sijoituspäätösten taustalla on tiimin vankka kokemus ja tarpeeksi suuret resurssit sekä yritystuntemus, joka pohjautuu yritystapaamisiin, joita teemme yli 100 kpl vuodessa. Lisäksi ostojen ja myyntien ajoitukset ovat onnistuneet tänä vuonna.”

”Vaikka toimintatapoihimme ei normaalisti kuulukaan aktiivinen kaupankäynti, vaan haluamme olla pitkäaikaisia osakkeenomistajia, niin tänä vuonna osakekurssien merkittävät liikkeet ovat vaatineet myös meiltä normaalia aktiivisempaa otetta rahastossa. Esimerkiksi Vaisalan ja Finnairin kohdalla teimme hyvät voitot muutaman kuukauden pitoajalla”, kertoo Juha Varis.

Suomi-rahastoille menestystä
Suomi-rahastoilla menee nyt hyvin, sillä suomalaisiin osakkeisiin sijoittaneet rahastot tuottivat rahastoista eniten vuosituoton ollessa keskimäärin 29,2 prosenttia ilmenee Finanssialan keskusliiton lokakuun rahastoraportista.

”Monen arvo-yhtiön (mm. metsäyhtiöt ja Neste Oil) kurssit ovat olleet varsin pirteitä tänä vuonna. Taustalla ovat yrityskohtaisten seikkojen lisäksi mm. odotukset Euroopan kysynnän elpymisestä syklisillä toimialoilla”,analysoi Juha Varis.
 
Paras tuotto suhteessa riskiin
Arvo Finland Value -rahasto peittosi muut Suomi-rahastot kun tuoton lisäksi huomioidaan rahastojen riskit ja tuotti parhaiten suhteessa riskiinsä.  Tuoton ja riskin suhdetta kuvaa Sharpen mittari. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Arvo Finland Value -rahasto oli ykkönen myös (Sharpe 12 kk) Sharpen mittarilla mitattuna (3,2).

”Arvo Finland Value -rahaston sijoitusprosessiin on löydetty mittarit, jotka auttavat salkunhoitajaa osakkeiden valinnassa. P/B-luvun* tarkastelun lisäksi huomiota kiinnitetään oman pääoman tuottoon (ROE-%). Lisäksi kalliimmissa yhtiöissä huomiota kiinnitetään siihen, kuinka yhtiön P/B-luku on kehittynyt viime aikoina:  mitä alempana P/B-luku on nyt suhteessa historiaansa, sitä houkuttelevampi sijoituskohde”, Varis avaa sijoitusprosessia.

Tutustu tarkemmin Arvo Finland Value -rahastoon tästä

Tutustu Kauppalehden uutiseen, jossa lista parhaimmista Suomi-rahastoista (lista myös Sharpen mittarilla mitattuna) tästä


*P/B-luku (price / book value) kuvaa osakkeen hinnan ja osakekohtaisen oman pääoman suhdetta. P/B-luku kertoo, kuinka moninkertainen yrityksen markkina-arvo on suhteessa taseen mukaiseen omaan pääomaan.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.