Del

Danske Investin uusi rahasto etsii kestävän tulevaisuuden edelläkävijöitä

Siirtymä kohti entistä kestävämpää maailmaa voi olla suurin muutos osakemarkkinoilla teollisen vallankumouksen jälkeen. Miten yritysten panostaminen kestävyyteen liittyy sijoittajien mahdollisuuksiin saada lisätuottoa?

Tällä hetkellä maapallon väestö käyttää luonnonvaroja paljon nopeammin kuin ne pystyvät uusiutumaan. Sen vuoksi muun muassa maapallon ekosysteemit ovat muutosten kourissa ja elinolosuhteet huononevat eri puolilla maailmaa. Jos kehitystä halutaan jarruttaa, tarvitaan päättäväisiä toimia. Kuluttajat, hallitukset ja etujärjestöt ympäri maailmaa ovatkin jo sysänneet liikkeelle muutoksen kohti kestävämpää kehitystä. Suuri osa muutoksen tekemiseen liittyvästä vastuusta on sälytetty maailman johtavien yritysten harteille.

”Tarvitaan merkittäviä muutoksia koko talouteen, jotta kestävä tulevaisuus olisi mahdollinen. Sen vuoksi maailman liike-elämällä on suuri vastuu. Tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan suuria investointeja lähivuosina, mutta se tarjoaa myös valtavia liiketaloudellisia mahdollisuuksia yrityksille, jotka pystyvät tarjoamaan siihen liittyviä ratkaisuja”, kertoo rahaston salkunhoitotiimistä Simon Christensen, jonka kanssa salkunhoitotiimiä johtavat Martin Slipsager Frandsen ja Thomas Baden Fabricius.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluu 2030 mennessä poistaa äärimmäinen köyhyys, edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä suojella maapallon kantokykyä. Kestävän kehityksen tavoitteita on kaikkiaan 17. Jos nämä tavoitteet aiotaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, ne luovat YK:n arvion mukaan 12 000 miljardin dollarin markkinamahdollisuudet. 2

Johtavien kestävään kehitykseen panostavien yritysten metsästys
Danske Invest Global Sustainable Future on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa globaaleihin kestävän kehityksen osakkeisiin. Heille sijoituskohteiden tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hinta, kasvunäkymät, johtaminen ja strategia. Lisäksi he vaativat rahastolta strategiaa, jossa asetetaan tiukkoja vaatimuksia yritysten panostuksille kestävään kehitykseen. Yritysten on osaltaan autettava saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja ratkaistava niihin liittyviä ongelmia.

”Siirtymä kohti kestävää yhteiskuntaa on globaali trendi, joka tarjoaa todella houkuttelevia tuottomahdollisuuksia, jos onnistuu sijoittamaan oikeisiin yrityksiin. Sen vuoksi käytämme paljon aikaa ja resursseja sen tutkimiseen ja analysointiin, mitkä yritykset edistävät eniten kestävää kehitystä ja ovat samalla houkuttelevia sijoituskohteita”, Simon Christensen kertoo.

Euroopan suurimpiin kuuluvan kestävän sijoittamisen tiimin tukemana salkunhoitotiimin kuusi jäsentä ovat kehittäneet tiukan seulan osakkeiden valikointiin. Tähän mennessä he ovat löytäneet sijoituskohteiksi 36 yhtiötä eri puolilta maailmaa. Yhteistä näille yrityksille on se, että ne ovat kestävään talouteen siirtymisen edelläkävijöitä, ja muun muassa sen ansiosta voivat tarjota mahdollista lisätuottoa verrattuna yrityksiin, jotka eivät vielä ole alkaneet panostaa kestävään kehitykseen.

Tiivistä vuoropuhelua yritysten kanssa
”Osakkeita valikoidessamme rajaamme aluksi tuhansien osakkeiden joukosta noin 300 yritystä, jotka täyttävät objektiiviset kriteerimme. Niiden on luonnollisesti täytettävä vaatimuksemme, joissa hiili, öljyhiekka, tupakka ja kiistanalaiset aseet on rajattu pois mahdollisten sijoituskohteiden joukosta. Yritysten on kuitenkin lisäksi täytettävä lukuisia kestävyyteen liittyviä vaatimuksia, joiden toteutumista tutkimme erityisillä analyysityökaluilla sopivimpien yritysten löytämiseksi. Sen jälkeen analysoimme perusteellisesti yritykset ja niiden liiketoimintamahdollisuudet. Näin olemme löytäneet 36 yritystä, jotka tarjoavat mielestämme kestävän kehityksen kannalta parhaat näkymät”, Martin Slipsager Frandsen sanoo.

Salkunhoitotiimin tavoitteena on sijoittaa korkeintaan 40 eri yhtiöön. Tällä hetkellä salkussa on vain 36 yhtiön osakkeita, minkä ansiosta tiimi on pystynyt kokoamaan kattavan ja tasapainoisen salkun ja samalla seuraamaan tiiviisti jokaista salkun yritystä.

Sijoittamisessa salkunhoitajien tähtäin on kaukana tulevaisuudessa, mikä sopii hyvin kestävyyteen liittyvien haasteiden ratkaisuun. Thomas Baden Fabricius toteaakin, että muutos ylikulutuksesta ja sosiaalisesta epätasa-arvosta kohti kestävämpää tulevaisuutta kestää monta vuosikymmentä.

Danske Invest Global Sustainable Future, osuuslaji EUR
Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class WA

1 – Lähde: Danske Bank Asset Management, Bernstein, YK

Tämän julkaisun tarkoitus on ainoastaan tarjota yleistä ja alustavaa tietoa, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Julkaisua ei ole tarkoitettu tarjoukseksi tai suositukseksi ostaa tai myydä rahoitusinstrumentteja. Historiallinen tuotto ja ennusteet tulevasta tuotosta eivät ole tae tulevasta tuotosta. Tuotto voi olla myös negatiivinen. Suosittelemme keskustelemaan mahdollisen sijoituksen sopivuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvistä juridisista, verotukseen ja rahoitukseen liittyvistä sekä muista kysymyksistä sijoitusneuvojan kanssa.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.